4.085 oseb Znani Slovenci leksikon Slovenci Gorenjci Primorci Notranjci Celjsko-zasavski Pomurci Kamniško-Komendski Posavci Štajerci
xZadnji vnosi

DIETL, Gašper
8.10.1644 - 3.2.1704
V Pragi je študiral teologijo in filozofijo ter tam magistriral (1667) in v tem obdobju leta 1662 sp...
Datum vnosa: 16. januar 2020
STRAUB, Jožef
17. 3. 1712 - 1756
Jožef Straub se je rodil v kiparski družini iz Wiesensteiga na Württemberškem, ki se je v zgodo...
Datum vnosa: 16. december 2019
VERBNJAK (VRBNJAK), Franc
29. avgust 1792 - 1. avgust 1859
Franc Verbnjak se je rodil staršema Petru in Mariji v Drbetincih. Študiral je humaniora (humanističn...
Datum vnosa: 16. januar 2020
KELC, Ivan
18. avgust 1855 - 2. oktober 1927
Ivan Kelc se je po končanem učiteljišču v Mariboru (1877) vrnil v domači kraj, kjer je delal kot pod...
Datum vnosa: 16. december 2019
KOŠAR, Jože
16. marec 1908 - 31. maj 1982
Njegov oče je bil po poklicu kolar, ki je nekaj časa služboval tud...
Datum vnosa: 6. januar 2020
MOZETIČ (MOSETIZH), Janez Evangelist
13. november 1797 - 7. september 1863
Po študiju v Gorici je bil 22. septembra 1822 posvečen v duhovnika in sprva tri leta opravljal služb...
Datum vnosa: 9. december 2019
MARTINČIČ, Miroslav Friderih
1849 - 1936
Rodil se je v Cerknici, kjer se obiskoval tudi šolo. Šolanje je nadaljeval v Ljubljani in na Dunaju....
Datum vnosa: 24. december 2019
MALEČKAR , Franc
24. december 1956 -
Je edinec, oče Franc, mati Marija, rojena Debeljak - oba delavca i...
Datum vnosa: 5. december 2019
ŠTUPCA, Marija
5. januar 1873 - 22. januar 1955
Marija Štupca je bila znana predvsem kot prosvetna in humanitarna delavka, ki je skupaj s svojo sest...
Datum vnosa: 19. december 2019
KAJNČ, Barbara (sestra Magdalena)
1. december 1892 - 2. april 1984
Prihajala je iz verne družine, rojena je bila kot četrta izmed petih otrok materi Uršuli in očetu Fi...
Datum vnosa: 3. december 2019
Več...

Rojeni ta teden

TERPINC, Blaž
28. januar 1759 - 29. junij 1836
Rodil se je kot peti otrok v družini osmih bratov in sester očetu Maku in mami Jeri Kokal. Najstarej...
Rojen: 28. januar 1759
ŠAVNIK, Sebastijan
19. januar 1801 - 26. junij 1885
Tirocinij je opravil v Celovcu in Velikovcu. Medicino je študiral v Pragi. Dobil je naziv magister f...
Rojen: 19. januar 1801
KNOBL (KNOBELL), Pavel
24. januar 1765 - 22. oktober 1830
Iz Postojne, kjer je opravljal službo cerkovnika in organista, se je leta 1795 preselil v Kranj. V K...
Rojen: 24. januar 1765
KURZ ZUM THURN UND GOLDENSTEIN, Franz (Franc)
20. januar 1807 - 29. avgust 1878
V osnovni šoli v Tittmoningu (en) je dobil veselje do risanja. Oče ga je poslal za trgovskega vajenc...
Rojen: 20. januar 1807
KNOBL (KNOBELL), Pavel
24. januar 1765 - 22. oktober 1830
Rodil se je očetu Jožefu, ki je bil kmet, in materi Katarini. Kje se je šolal, ni znano. Kot učitelj...
Rojen: 24. januar 1765
MAGDIČ, Anton
17. januar 1820 - 23. januar 1879
Po končani ljudski šoli je v letih 1834−1839 obiskoval gimnazijo v Mariboru in nadaljeval študij fil...
Rojen: 17. januar 1820
HAYNE, Anton
17. januar 1786 - 25. avgust 1853
Njegov oče Anton je bil brat očeta pesnika Heinricha Haineja. Obiskoval je Medikokirurški licej v Lj...
Rojen: 17. januar 1786
MACUN, Ivan
28. januar 1821 - 27. oktober 1883
Slovstveni literarni zgodovinar, publicist in profesor Ivan Macun se je rodil v Trnovcih, v župniji ...
Rojen: 28. januar 1821
LAVRIN (LAURIN), Anton
21. januar 1789 - 12. junij 1869
Po končani gimnaziji v Gorici je najprej študiral teologijo v Ljubljani, kasneje pa pravo na Dunaju ...
Rojen: 21. januar 1789
SMREKAR, Anton
19. januar 1829 - 5. avgust 1912
Izhajal je iz sevniške družine, živeče v predhodnici vzhodnega dela hiše na Glavnem trgu 34. Izšolal...
Rojen: 19. januar 1829
Več...
 
 

Naključno izbraniVeč...


Po lokaciji