3.857 oseb Znani Slovenci leksikon Slovenci Gorenjci Primorci Notranjci Celjsko-zasavski Pomurci Kamniško-Komendski Posavci Štajerci
xZadnji vnosi

ZUPANIČ, Metka
14. januar 1977 -
Po končani Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani se je leta 1997 vpisala na...
Datum vnosa: 9. december 2016
ROLA, Blaž
5. oktober 1990 -
Osnovno šolo je obiskoval na Bregu, nato pa športni oddelek ptujske gimnazije, kjer je leta 2009 mat...
Datum vnosa: 30. november 2016
ZIMA, Luka
13. oktober 1830 - 16. marec 1906
Rodil se je v kmečki družini v Podložah. Osnovno šolo je obiskoval sprva v Majšperku, nato v Maribor...
Datum vnosa: 6. december 2016
TOŠ, Mirko
3. oktober 1931 -
Po končani gimnaziji na Ptuju (1951) je šolanje nadaljeval na Medicinski fakulteti Univerze v Ljublj...
Datum vnosa: 29. november 2016
OGORELEC, Anton
8. junij 1865 - 26. maj 1953
Rodil se je v družini malega kmeta v Pišecah na Bizeljskem. Po končani osnovni in meščanski šoli v K...
Datum vnosa: 5. december 2016
Primožič, Ivan
13. september 1898 - 6. oktober 1971
Ivan Primožič se je rodil očetu Ivanu, po domače Kolarjevemu, in Mariji, rojeni Melihen. Bil je najs...
Datum vnosa: 29. november 2016
BAN, Vladimir
31. marec 1913 - 21. junij 2000
Rodil se je v Celju, v narodno zavedni družini znanega odvetnika Adama Bana, borca za severno mejo i...
Datum vnosa: 2. december 2016
MAJCEN, Franček
3. januar 1921 - 7. marec 2001
Osnovno šolo je obiskoval v Markovcih, zatem osemletno gimnazijo na Ptuju. Maturiral je leta 1941, n...
Datum vnosa: 28. november 2016
ZAGORANSKI, Borut
10. marec 1980 -
Osnovno šolo je obiskoval na Vidmu pri Ptuju in v tem času pričel svojo glasbeno pot v Glasbeni šoli...
Datum vnosa: 2. december 2016
BALAŽIC, Janez
21. avgust 1958 -
Leta 1997 je diplomiral iz umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani in tam leta 2009...
Datum vnosa: 26. november 2016
Več...

Rojeni ta teden

LINHART, Anton Tomaž
11. december 1756 - 14. julij 1795
Med leti 1767-73 je obiskoval jezuitsko gimnazijo v Ljubljani. Verjetno je obiskoval še humanistčne ...
Rojen: 11. december 1756
SELJAK, Tomaž st.
13. december 1839 - 18. februar 1884
V zakonu z Marijo Mavri iz Oblok se mu je rodil sin Tomaž, ki je kasneje tudi postal podobar. O Toma...
Rojen: 13. december 1839
DOLINAR, Tomaž
12. december 1760 - 15. februar 1839
V šolo je hodil doma in v Trbižu. Med leti 1773-82 je v Ljubljani naredil gimnazijo, licej in dve le...
Rojen: 12. december 1760
PAJER, Kristijan
14. december 1839 - 1895
Fotografa Kristijana Pajerja (nemška različica podpisa Christian Paier) iz Kranja stroka na podlagi ...
Rojen: 14. december 1839
RUTAR (RUTTAR, RUTTER), Tomaž
10. december 1807 - 29. marec 1877
Tomaž Rutar je osnovno šolo obiskoval v Tolminu, v Gorici pa je zaključil bogoslovje. Posvečen je bi...
Rojen: 10. december 1807
LAVTIŽAR, Josip
12. december 1851 - 20. november 1943
Rodil se je »Pri Žnidarji« v Kranjski Gori, kot tretji od šestih otrok v družini. Dvorazrednico je o...
Rojen: 12. december 1851
DERNJAČ, Tomaž
14. december 1823 - 31. avgust 1904
1841 je tri mesece obiskoval na c. kr. glavni šoli v Celju tečaj za šolske kandidate in zasebne učit...
Rojen: 14. december 1823
COTIČ, Makso
7. december 1854 - 12. september 1930
Po končani osnovni šoli v Vipavi je obiskoval realko v Gorici, vendar zaradi družinskih razmer šolan...
Rojen: 7. december 1854
CEGNAR, France
8. december 1826 - 14. februar 1892
Ljudsko šolo je obiskoval v Škofji Loki. Gimnazijo in licej je med leti 1839-47 obiskoval v Ljubljan...
Rojen: 8. december 1826
MEKLENBURG - SCHWERIN princesa Marie von Windisch-Grätz, Marie - Marie Gabriele
11. december 1856 - 9. april 1929
Je potomka rodbine Windischgraetz in četrta hči princa - Alfred Hugo Windisch-Grätz. Poročila se je ...
Rojena: 11. december 1856
Več...
 
 

Naključno izbraniVeč...


Po lokaciji