3.914 oseb Znani Slovenci leksikon Slovenci Gorenjci Primorci Notranjci Celjsko-zasavski Pomurci Kamniško-Komendski Posavci Štajerci
xZadnji vnosi

GLASER, Karol (Karel)
3. februar 1845 - 18. julij 1913
Rojen pod obronki Pohorja je odraščal v številni slovenski družini. Po uspešno opravljeni maturi na...
Datum vnosa: 25. september 2018
ČINČ JUHANT Činč, Breda
27. april 1963 - 20. stoletje
Rodila se je 27. 4. 1963 v Ljubljani, kjer je obiskovala osnovno šolo Valentina Vodnika in kasneje P...
Datum vnosa: 13. september 2018
TEPLÝ, Bogo
10. januar 1900 - 13. julij 1979
Življenjska pot Boga Teplýa se je začela na Dolenjskem, v družini železniškega uradnika. Gimnazijska...
Datum vnosa: 17. september 2018
SLAVIČ, Matija
27. januar 1877 - 25. oktober 1958
Osnovno šolo je obiskoval v Križevcih pri Ljutomeru in v Gornji Ra...
Datum vnosa: 12. september 2018
SLADIČ Cej, Vida
7. maj 1947 - 20. stoletje
Vida (Ana Vida) Sladič (roj. Cej), se je rodila 7. maja 1947 v Ljubljani. Več kot 20 let je delala v...
Datum vnosa: 13. september 2018
MUHIČ, Milena
2. junij 1937 - 10. februar 2014
Milena Muhič je ljubezen do igranja, kot je sama dejala, začutila prezgodaj, na dvorišču stare hiše...
Datum vnosa: 7. september 2018
VOJE Voje, Pavla
24. junij 1909 - 11. marec 2005
Pavla Voje se je rodila 24.6.1909 v Tepah pri Polšniku. Kmalu ji je umrla mama, v najstniških letih...
Datum vnosa: 13. september 2018
GODINA, Jožef
12. marec 1898 - 16. januar 1986
Bil je starejši brat pisatelja Ferda Godine. Gimnazijo v slovenske...
Datum vnosa: 6. september 2018
PREMK, Tadej
6. april 1991 - 20. stoletje
Po končani Osnovni šoli Gradec je šolanje nadaljeval na Gimnaziji Šentvid – v športnem razredu. Štud...
Datum vnosa: 13. september 2018
BANDELLI, Marko
19. november 1967 -
Starša sta slovenske narodnosti, oče iz Komna, mati iz Doline pri Trstu. Oče Alojz Bandelj (leta 196...
Datum vnosa: 30. avgust 2018
Več...

Rojeni ta teden

STARE, Mihael
23. september 1790 - 15. maj 1872
Rodil se je leta 1790 v Strahinju v družini kočarja in podeželskega kramarja Janeza Stareta ter Mari...
Rojen: 23. september 1790
SZAPÁRY, Géza
27. september 1828 - 5. april 1898
Njegova družina je bila lastnica posestev v županiji Zala, v Železni županiji, v Szécsiszigetu in v ...
Rojen: 27. september 1828
PREGEL, Miha
23. september 1791 - 19. maj 1877
Od leta 1822 je služboval v Ljubljani. Deloval je v različnih odborih in društvih. Ljubljanski mestn...
Rojen: 23. september 1791
RAVNIHAR, Franc
23. september 1832 - 4. julij 1904
Rodil se je leta 1832 v Mekinjah. Od leta 1851 dalje je služboval pri kranjskem deželnem odboru. Let...
Rojen: 23. september 1832
MEDVED, Matej (Matevž)
19. september 1796 - 20. julij 1865
Zidarstva ga je naučil oče. Slavo in veliko število naročil mu je prineslo izgotovljenje tehnično za...
Rojen: 19. september 1796
FAJDIGA, Ivan Vinko Dobrin, Zapriški, Podgrajski
23. september 1854 - 22. april 1935
Rodil se je leta 1854 v Kamniku. Bil je sin Tomaža Fajdige, oskrbnika kamniškega gradu Zaprice. Po k...
Rojen: 23. september 1854
PETERNEL, Mihael
22. september 1808 - 6. avgust 1884
Rodil se je v domačiji Laniše v naselju Podlanišče pri Sovodnju v Poljanski dolini očetu Jožefu in m...
Rojen: 22. september 1808
LAPAJNE, Marija
25. september 1855 - 28. april 1915
Maria Baumacher, doma z zgornje Štajerske (Avstrija), se je 30. julija 1877 poročila z idrijskim trg...
Rojena: 25. september 1855
SORTSCH, Edvard
18. september 1815 - 30. avgust 1871
S 13. letom se je preselil iz Bovca v Trst. Kasneje se je tu ukvarjal z vodenjem trgovine z železnin...
Rojen: 18. september 1815
MALENŠEK, Srečko (Feliks)
21. september 1863 - 9. november 1917
Rodil se je leta 1863 v Ljubljani. Leta 1886 je nastopil službo učitelja v Zgornjem Tuhinju. Hitro s...
Rojen: 21. september 1863
Več...
 
 

Naključno izbraniVeč...


Po lokaciji