3.893 oseb Znani Slovenci leksikon Slovenci Gorenjci Primorci Notranjci Celjsko-zasavski Pomurci Kamniško-Komendski Posavci Štajerci
xZadnji vnosi

LIPOLD, Franjo
23. marec 1885 - 24. junij 1970
Rojenega Celjana v gimnazijskih letih srečamo v Mariboru. Iz prestolnice slovenske Štajerske se je k...
Datum vnosa: 17. julij 2018
EŐRY, Ernest
16. januar 1936 - 29. oktober 2016
Rojen je bil v kmečki družini na Hodošu. Osnovno šolo je obiskoval...
Datum vnosa: 26. junij 2018
GRČAR, Viktor
11. april 1881 - 6. januar 1942
Študiral je v Ljubljani, kjer je končal učiteljišče. Prvo svetovno vojno je preživel v ruskem ujetni...
Datum vnosa: 11. julij 2018
KOLENC, Franc
5. avgust 1903 - 5. februar 1985
Osnovno šolo je obiskoval v domači vasi, nižjo gimnazijo pa v Kősz...
Datum vnosa: 18. junij 2018
Cetin Čufar, Slavka
30. marec 1938 -
Slavka Cetin Čufar je rojena 30.3.1938 v majhni vasici Mrše v Brki...
Datum vnosa: 10. julij 2018
KOS, Ivan
24. maj 1895 - 19. januar 1981
Slikar Ivan Kos je bil več kot pol stoletja eden izmed ključnih soustvarjalcev mariborske umetnostne...
Datum vnosa: 14. junij 2018
LESKOVAR, Josip
15. marec 1875 - 23. julij 1965
Predvojni mariborski župan dr. Josip Leskovar je po končani gimnaziji študiral pravo v Gradcu in na...
Datum vnosa: 5. julij 2018
PALIAGA JANKOVIĆ, Daniela
5. januar 1948 -
Danielina mati (Elena Nadovich) in oče (Giordano Bruno Paliaga) sta bila Rovinjčana, ki sta po vojni...
Datum vnosa: 13. junij 2018
VRIŠER, Sergej
9. november 1920 - 28. maj 2004
Po končani mariborski gimnaziji se je zaradi navdušenja nad vojaškim poklicem vpisal na Vojaško akad...
Datum vnosa: 2. julij 2018
PRIOL, Josip
19. februar 1889 - 21. maj 1969
Josip Priol velja za enega izmed največjih slovenskih sadjarskih strokovnjakov. S svojim pionirskim...
Datum vnosa: 1. junij 2018
Več...

Rojeni ta teden

BOGATAJ, Ignac
14. julij 1788 - 4. maj 1852
Leta 1819 je podedoval grad Bogenšperk, ki ga je 27. aprila 1801 njegov oče Janez Štefan Bogataj kup...
Rojen: 14. julij 1788
THURN VALSASSINA, Gustav
13. julij 1836 - 23. julij 1888
...
Rojen: 13. julij 1836
HOLZAPFEL, Ignac
15. julij 1799 - 21. januar 1868
Med leti 1812-18 je obiskoval gimnazijo, med leti 1818-20 licej in med leti 1820-24 študiral bogoslo...
Rojen: 15. julij 1799
JAMŠEK, Franc
17. julij 1840 - 22. julij 1892
Ljudsko šolo je končal v Žalcu, bil sprejet (1854) v 3. razred glavne šole v Celju in na celjski pre...
Rojen: 17. julij 1840
DELL'ACQUA, Cesare
22. julij 1821 - 16. februar 1905
Slikar Cesare Dell'Acqua, rojen v Piranu, sodi med priznane slikarje 19. stoletja. Uveljavil se je k...
Rojen: 22. julij 1821
CAJNKAR, Jakob
16. julij 1847 - 9. februar 1934
Jakob Cajnkar je postal duhovnik 23. julija 1871, nato je bil v avgustu naslednjega leta pri Veliki ...
Rojen: 16. julij 1847
GODLER, Prekop
16. julij 1825 - 20. marec 1909
Družina Godler je imela posest v Dolenji vasi pri Krškem, Anton Godler je bil 9.1.1901 izvoljen za c...
Rojen: 16. julij 1825
ŽABKAR, Avgust
22. julij 1855 - 18. april 1930
Po končani osnovni šoli je postal kovaški vajenec. Ključavničarstva se je izučil v Novem mestu in Lj...
Rojen: 22. julij 1855
ZABUKOVEC, Jakob
22. julij 1827 - 11. februar 1904
Rodil se je 22. julija 1827 v Ložu, očetu Jakobu in Neži, rojeni Špeh. Kasneje je živel v Ljubljani,...
Rojen: 22. julij 1827
LEBINGER, Heirich (Henrik)
12. julij 1860 - 15. november 1944
V drugi polovici 19. stoletja je imel Heinrich (Henrik) Lebinger veliko trgovsko podjetje in trgovin...
Rojen: 12. julij 1860
Več...
 
 

Naključno izbraniVeč...


Po lokaciji